Anda Rottenberg, Zbliżenia. Szkice o polskich artystach, Wydawnictwo ARKADY

Anda Rottenberg, znana historyczka i krytyczka sztuki, przekonuje o tym w najnowszej książce „Zbliżenia. Szkice o polskich artystach” – pięknie wydanym zbiorze komentarzy do sztuki blisko pięćdziesięciu polskich artystów, których Autorka spotkała w swoim zawodowym życiu. To bardzo osobisty, choć niekompletny pamiętnik spotkań ze sztuką. Autorka sprawia, że dużo prostsze staje się zetknięcie z dziełami, które przeciętnemu odbiorcy nie zawsze wydają się zrozumiałe. „Od wielu dekad pracuję z artystami. Nie zawsze efektem tej współpracy są wystawy, często kończy się na wstępach do katalogów lub niewielkich artykułach, w których próbuję nazwać to, co robią. W większości są to krótkie formy, pisane możliwie prostym językiem; chciałam, by trafiły do osób spoza wąskiego kręgu profesjonalistów. Liczę na przypadkowego czytelnika, mając nadzieję, że zainteresuje się sztuką, o której piszę, i zrozumie artystę, który tę sztukę tworzy” – wyjaśnia autorka. Zapraszamy w fascynującą podróż z wyjątkową Przewodniczką.

autor: Anda Rottenberg
tytuł: Zbliżenia. Szkice o polskich artystach
wydawca: Wydawnictwo ARKADY