Historia architektury, Richard Rogers, Philip Gumuchdjian (wstęp), Denna Jones (redaktor naukowy), Wydawnictwo Arkady

Ta ambitna publikacja, będąca dziełem międzynarodowego zespołu architektów i historyków architektury, to obowiązkowa pozycja w domowej bibliotece każdego miłośnika architektury. „Historia architektury” prezentuje najwspanialsze światowe osiągnięcia w tej dziedzinie, powstałe od czasów neolitu aż do współczesności. Podczas lektury wspólnie z autorami możemy śledzić rozwój architektury i zmieniające się style, uwzględniając wszystkie typy budynków, od domów mieszkalnych do okazałych katedr. Publikacja przedstawia życiorysy architektów, będących najlepszymi reprezentantami swoich czasów i kultur, z pogłębionymi analizami ich najważniejszych, wyróżniających się dokonań.

autor: Historia architektury
tytuł: Richard Rogers, Philip Gumuchdjian (wstęp), Denna Jones (redaktor naukowy)
wydawca: Wydawnictwo Arkady