Miyeko Murase, Sześć wieków malarstwa japońskiego. Od Sesshū do artystów współczesnych, Wydawnictwo Arkady

Pięknie wydany album przedstawia życiorysy i dokonania najwybitniejszych japońskich malarzy, począwszy od XIV stulecia aż po wiek XX. Zajmująco napisany, bogaty obraz dziejów sztuki Japonii w przystępny sposób przybliża kierunki i szkoły tej oryginalnej kultury, od dawna cieszącej się w Europie niesłabnącym zainteresowaniem. Obszerne wstępy do poszczególnych rozdziałów dają syntezę historii malarstwa japońskiego od samych jego początków. Bogaty słownik i wspaniałe barwne ilustracje ułatwiają rozróżnienie i zrozumienie japońskich terminów plastycznych i są dodatkowym walorem książki, sprawiającym, że lektura łączy się z przyjemnością poznania najsłynniejszych obrazów. Praca ta jest cennym uzupełnieniem publikacji poświęconych kulturze Japonii.

autor: Miyeko Murase
tytuł: Sześć wieków malarstwa japońskiego. Od Sesshū do artystów współczesnych
wydawca: Wydawnictwo Arkady