Martin Kemp, Mój Leonardo. Pięćdziesiąt lat rozsądku i szaleństwa w świecie sztuki i poza jego granicami, Wydawnictwo Arkady

Mój Leonardo Martina Kempa to książka absolutnie wyjątkowa. Nie jest to bowiem kolejna monografia poświęcona największemu twórcy wszech czasów, a raczej rodzaj szkiców autobiograficznych, których głównymi motywami są pasja i fascynacja, z jakimi spuścizną Leonarda da Vinci przez całe swoje życie zajmował się autor. Profesor Kemp jest nie tylko wybitnym historykiem sztuki, ale też specjalistą nauk przyrodniczych. Stąd zapewne bierze się w jego działalności badawczej empiryczne podejście do analizy twórczości dawnych mistrzów. W laboratoriach naukowych i pracowniach konserwatorskich spędzał o wiele więcej czasu niż na muzealnych „salonach”. Z wielką starannością przygotowywał też wielkie wystawy, które niemal zawsze miały multimedialny charakter i nie ograniczały się wyłącznie do tworzenia okresowej galerii obrazów. Niektóre z tych ekspozycji przeszły do legendy światowego muzealnictwa. Kemp inicjował, a później także czynnie uczestniczył w rekonstrukcjach niektórych genialnych pomysłów Leonarda da Vinci zawartych w pozostawionych manuskryptach. Latająca maszyna, spadochron, zastawka serca czy łożysko kulkowe doczekały się ostatecznie materialnych realizacji. Opowieści Kempa ukazują też zwykłym miłośnikom sztuki niektóre dość skomplikowane mechanizmy związane z handlem, wypożyczaniem, sponsorowaniem i promowaniem wszelkich dzieł sztuki we współczesnym świecie.

autor: Martin Kemp
tytuł: Mój Leonardo. Pięćdziesiąt lat rozsądku i szaleństwa w świecie sztuki i poza jego granicami
wydawca: Wydawnictwo Arkady