Maria Poprzęcka, Skarby sztuki w Polsce, Wydawnictwo ARKADY
Archicad 26

Skarb może mieć postać materialną, być kosztownym i kunsztownym przedmiotem o ważnej funkcji sakralnej lub świeckiej – mszalnym kielichem, monstrancją, królewską koroną. Ale może też być czymś z pozoru materialnie nic niewartym – jak drobne szczątki ciał świętych, dla których wspaniałe złote relikwiarze są zaledwie oprawą. Skarb może w końcu być czymś o wartości niematerialnej – pamięcią, uczuciem, widokiem – pisze we wstępie wspaniałego albumu jego autorka Maria Poprzęcka. Skarby Polski, tak zresztą jak skarby innych narodów, są różnej natury i mają różne pochodzenie. Jakie były ich losy? Które zachowały się dla przyszłych pokoleń? Odpowiedzi warto poszukać wśród kilkudziesięciu przykładów bezcennych dla Polaków świadectw polskiej historii i kultury: budynków, dzieł sztuki, wizerunków i krajobrazów. Książka, przygotowana w wersji polsko angielskiej, będzie wspaniałym upominkiem na każdą okazję, jako prezent ślubny, nagroda szkolna, pamiątka zabrana znad Wisły przez cudzoziemców. Zapewne stanie się również nieocenionym wspomnieniem rodzinnego kraju dla wszystkich Polaków mieszkających za granicą.

autor: Maria Poprzęcka
tytuł: Skarby sztuki w Polsce
wydawca: Wydawnictwo ARKADY