Paweł Malinowski, Umysł, ciało, duchowość. Drogi do zdrowia i rozwoju duchowego z perspektywy psychoterapeuty, Samo Sedno

Dzisiejszy świat w swoim zabieganiu i powierzchowności nie sprzyja refleksji, choć wielu z nas odczuwa przemożną potrzebę sięgania dalej niż codzienne życie. Szukamy czegoś, co pozwoli zmierzyć się z ludzką kondycją we wszystkich jej aspektach. W przestrzeni pomiędzy zdrowiem psychicznym, kondycją fizyczną i stanem świadomości znajduje się punkt równowagi, w którym człowiek może poczuć się dobrze sam ze sobą i czerpać z tego doznania radość. Pierwsza część książki poświęcona jest psychoterapii i duchowości, praktykom medytacyjnym oraz tradycji klasycznej jogi. Wskazuje, jakie strategie należy przyjąć, by nauczyć się zarządzać własnym umysłem, stanami emocjonalnymi i świadomością. Część druga z kolei zajmuje się kwestiami związanymi z funkcjonowaniem ciała, jego kondycją i dobrostanem fizycznym. Paweł Malinowski wychodzi z założenia, że dzisiejsza medycyna skupia się w dużym stopniu na leczeniu objawów, a nie przyczyn chorób czy niedomagań. Nie leczy człowieka, ale jednostkę chorobową, co często ogranicza się do łagodzenia lub eliminowania niepożądanych objawów, bez wnikania w przyczynę takiego stanu. Wszystkich zainteresowanych holistycznym podejściem do zdrowia autor – terapeuta praktykujący w nurcie psychodynamicznym – zaprasza do wspólnej refleksji i pracy nad jakością życia we wszystkich jego wymiarach.

autor: Paweł Malinowski
tytuł: Umysł, ciało, duchowość. Drogi do zdrowia i rozwoju duchowego z perspektywy psychoterapeuty
wydawca: Samo Sedno