Nikodim Pawłowicz Kondakow, Ikony. Historia i teologia, Wydawnictwo ARKADY

Bogato ilustrowany album wprowadzający w mistyczny świat malarstwa ikonowego, widziany okiem wybitnego bizantologa. Nikodim Kondakow przekrojowo i z wielkim znawstwem rekonstruuje, skąd wzięło się malarstwo ikonowe, jak związane zostało ze złożoną teologią ortodoksji oraz jaką funkcję pełniło w polityce Imperium Rosyjskiego. Szczegółowo opisuje technikę pisania ikon, genezę stylu bizantyjskiego malarstwa, jego uwarunkowania historyczne i polityczne. Przyglądając się dziedzinie artystycznej, odkrywa nie tylko ważne epizody historii sztuki, ale także historii religii i geopolityki. Z perspektywy czasu można zauważyć, jak pisane w pierwszych dekadach XX wieku opus magnum Kondakowa ujmuje ikony z punktu widzenia chylącego się ku upadkowi, choć wciąż marzącego o potędze Imperium Rosyjskiego.

autor: Nikodim Pawłowicz Kondakow
tytuł: Ikony. Historia i teologia
wydawca: Wydawnictwo ARKADY