His Holiness the Dalai Lama, Venerable Thubten Chodron, Podstawy praktyki buddyjskiej, Wydawnictwo Editio

Wiele osób, które dorastały w społeczeństwach zachodnich, chce zgłębiać tradycyjne nauki buddyjskie. Angażują się w buddyzm, przyjmując racjonalne podejście i oczekując, że uzyskana wiedza zachowa sens i spójność. Ponieważ jednak wywodzą się ze skrajnie odmiennych od buddyjskiego kręgów kulturowych, doświadczają rozterek i wątpliwości, których nie sposób rozstrzygnąć za pomocą klasycznych tekstów buddyjskich. W XXI wieku osoba praktykująca nauki buddyjskie powinna wykazywać się elastycznym umysłem i umiejętnością rozumienia różnych punktów widzenia. Książka jest przeznaczona dla tych, którzy chcą realizować ścieżkę nauk Buddy o niekrzywdzeniu, miłości, współczuciu i etycznym postępowaniu. Wartości te nabierają dziś szczególnego znaczenia jako antidotum na wszechobecny egoizm pojedynczych ludzi i całych nacji. W książce omówiono cztery pieczęcie (podstawowe tezy buddyzmu) stanowiące wspólny punkt wszystkich filozofii buddyjskich. Znalazły się tu również wyjątkowe rozważania o naturze ciała i umysłu, a także znaczeniu ludzkiego życia. Być może, dzięki wiedzy zawartej w tej publikacji, zrealizujesz swoje duchowe cele i odczujesz większą radość z życia.

autor: His Holiness the Dalai Lama, Venerable Thubten Chodron
tytuł: Podstawy praktyki buddyjskiej
wydawca: Wydawnictwo Editio